Baki RM385,452.64

Bismillah.

Setahun yang lalu, 6/6/2021, jumlah baki hutang aku dan isteri adalah sebanyak RM376,124.09.

Tidak pasti samada baki prinsipal sahaja atau baki termasuk faedah terkumpul.

Hari ini, 6/6/2022, baki hutang prinsipal kami adalah sebanyak RM377,034.46 manakala baki termasuk faedah terkumpul adalah sebanyak RM385,452.64.

Bersambung… (Isteri ajak cari laksa…)

Zulhairi Seman
Masih Penambah Hutang Berjaya
6/6/2022 @ 4:01 Petang